Ocenenia SLS

Ocenenia SLS

Zlatá medaila

2003 – ŽÁK Rudolf

1992 – BUGÁR Július, *CSUHAJOVÁ Libuše

Strieborná medaila

2012 – ŠOLTÉS Ján

2011 – *KROSNER Róbert, SEDLÁČKOVÁ Hana

2010 – RYBÁR Dušan, SLIVOVÁ Helena

2001 – NINCOVÁ Mária

1992 – FAJD Viliam

1991 – BUGÁR Július, *CSUHAJOVÁ Libuše, *LOVRANT František, *ŠVINGÁL Jozef, ŽÁK Rudolf

Bronzová medaila

2012 – BALÁŽOVÁ Alena

2006 – DURDJAK Tibor, SEDLÁČKOVÁ Hana

2005 – ALAKŠA Vincent

2004 – BALÁŽ Rudolf

2002 – ONTKO Juraj, ŠOLTÉS Ján

2000 – SLIVOVÁ Helena

1999 – MINÁRIK Július, *MORSKÁ Mária

1998 – HOLLÝ Ján, CHRENKO Karol, KUČÁKOVÁ Anna

1995 – NINCOVÁ Mária, POTHE Imrich, RYBÁR Dušan, TOMICOVÁ Eva

1992 – MAŇOVSKÝ Ján, *PACEK Rudolf, ROMOK Ivan

1986 – ŠINKOVIČ Ladislav