2012

XLVI. GEMERSKO-NOVOHRADSKÝ LEKÁRSKY A ZDRAVOTNÍCKY D

18. 5. 2012

ÚSTREDNÁ ODBORNÁ TÉMA :

MODERNÉ DIAGNOSTICKÉ A LIEČEBNÉ TRENDY

V NAŠICH PODMIENKACH

VARIA

Program podujatia bude zaslaný len  lekárom, ktorí vyplnia a odošlú záväznú prihlášku.

Záväznú prihlášku treba odoslať do 25. apríla 2012 na adresu :

                      Daniela Köbölová, Malohontská 26/7, 979 01 Rimavská Sobota

Všetky záväzné prihlášky budú spoločne odoslané do Lučenca spolu so zoznamom prihlásených lekárov.

Platby – viď. Pokyny v záväznej prihláške.

 Aktívna účasť – prednášky lekárov:

Nahlásiť telefonicky alebo e-mailom MUDr. Hane Sedláčkovej / Názov prednášky, autori prednášky/  do 5. apríla 2012

Trvanie prednášky 10 min.

                  047/56 12 506,  0904 439 621,  hana.sedlackova@nemocnica.com