Kontakty

Adresa:

Spolok lekárov v Rimavskej Sobote

Šrobárova 1

979 12 Rimavská Sobota

bankové spojenie: 1434524658/0200 VÚB a.s.

IČO: 37818538

DIČ: 2021539740

E-mail:
spoloklekarovrs@gmail.com

Zloženie výboru SL v Rimavskej Sobote

Obdobie 2012 – 2015

e-mail
Prezident
MUDr. Hana Sedláčková
hana.sedlackova(zavináč)svetzdravia.sk
Vedecký sekretár
MUDr. Štefan Munka
Pokladník
MUDr. Iveta Bachňáková
Člen
MUDr. Rudolf Baláž
Člen
MUDr. Peter Juhász
Člen
MUDr. Andrea Kuráková
Člen
MUDr. Anita Mančušková
Predseda revíznej komisie
MUDr. Ján Šoltés
soltesj@bb.psg.sk
Revízna komisia
MUDr. Dana Dragijská
Revízna komisia
MUDr. František Hanáček
Sekretárka
Daniela Köbölová
daniela.kobolova@gmail.com