Neurologický deň

Vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na odborné podujatie *Neurologický deň*, ktoré sa uskutoční v *Csillagház*, Daxnerova ulica 489/36, *Rimavská Sobota*, vo štvrtok *25. júna 2020*. Podujatie sa uskutoční pod záštitou Neurologického oddelenia, Svet zdravia, a. s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota a je určené primárne pre neurológov a príbuzné odbory.

Témy sú prínosné aj pre lekárov ORL, OAIM, psychiatrie, internej medicíny aj pneumológov.

Odborný garant: *MUDr. Erika Zacharová* – primárka neurologického oddelenia

Hlavné témy:

*Epilepsia a EEG*

*Spánková medicína*

Kompletné informácie a registračný formulár nájdete na internetovej
stránke: www.solen.sk v sekcii Kongresy a semináre:
http://dev.solen.sk/kongresy/neurologicky-den/registracia.

*Kongresový poplatok je 10 €* (zahŕňa účasť na odbornom programe, program
podujatia, ďalšie kongresové materiály, občerstvenie počas prestávok, obed
a certifikát o účasti s kreditmi CME).

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s
kreditmi CME.

*Počet účastníkov je limitovaný, o úspešnej registrácii Vás budeme
informovať mailom.*

*COVID-19*

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

·       vstup a pobyt v mieste podujatia bude umožnený len s prekrytými
hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)

·       pravidelné dezinfikovanie rúk (budú zabezpečené dezinfekčné gély a
roztoky na všetkých toaletách, na registračnom pulte, v prednáškovej sále)

·       po každej prednáške bude rečnícky pult a mikrofón vydezinfikovaný

·       priestory s výstavnými stánkami budú usporiadané voľnejšie, s
dostatočnými rozostupmi

·       priestory budú v maximálnej možnej miere vetrané čerstvým vzduchom

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať kongresové oddelenie
kongres@solen.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť!

MUDr. Erika Zacharová

Prímárka neurologického oddelenia
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Vedecko-pracovná schôdza 01/2020

Spolok lekárov v Rimavskej Sobote Vás pozýva na vedecko – pracovnú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 30.01.2020 o 14:00 vo veľkej zasadačke Všeobecnej nemocnice v Rim. Sobote, Svet zdravia, a.s.

Téma: KAZUISTIKY V ODBOROCH URGENTNÁ MEDICÍNA A NEUROLÓGIA

Program na stiahnutie TU

Pozvánku obdržíte len týmto spôsobom, preto je potrebné ju vytlačenú priniesť so sebou.

Konferenčný poplatok pre nečlenov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 5 €.
Konferenčný poplatok pre členov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 2 €.

15.01.2020                   Spolok lekárov v Rimavskej Sobote

 

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

SLvRS – voľby

Vážení kolegovia,

upozorňujeme všetkých členov Spolku lekárov v Rimavskej Sobote, že kandidátky na voľbu je potrebné odovzdať do 9.12.2019 MUDr. Hane Sedláčkovej.

Výbor Spolku lekárov v Rimavskej Sobote

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Vedecko-pracovná schôdza 12/2019

Spolok lekárov v Rimavskej Sobote Vás pozýva na vedecko – pracovnú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 05.12.2019 o 14:00 vo veľkej zasadačke Všeobecnej nemocnice v Rim. Sobote, Svet zdravia, a.s.

Téma: Atestačné práce mladých lekárov

Program na stiahnutie TU

Pozvánku obdržíte len týmto spôsobom, preto je potrebné ju vytlačenú priniesť so sebou.

Konferenčný poplatok pre nečlenov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 5 €.
Konferenčný poplatok pre členov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 2 €.

NA STIAHNUTIE – Pokyny pre jednokolové korešpondenčné voľby

 

23.11.2019                                                                        Spolok lekárov v Rimavskej Sobote

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Vedecko-pracovná schôdza 10/2019 – pripomienka

Spolok lekárov v Rimavskej Sobote Vás pozýva na vedecko – pracovnú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 17.10.2019 o 14:00 vo veľkej zasadačke Všeobecnej nemocnice v Rim. Sobote, Svet zdravia, a.s.

Téma:

Laparoskopia v chirurgických odboroch

Program na stiahnutie TU

Pozvánku obdržíte len týmto spôsobom, preto je potrebné ju vytlačenú priniesť so sebou.

Konferenčný poplatok pre nečlenov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 5 €.
Konferenčný poplatok pre členov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 2 €.

 

15.10.2019                                                                        Spolok lekárov v Rimavskej Sobote

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Vedecko-pracovná schôdza 10/2019

Spolok lekárov v Rimavskej Sobote Vás pozýva na vedecko – pracovnú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 17.10.2019 o 14:00 vo veľkej zasadačke Všeobecnej nemocnice v Rim. Sobote, Svet zdravia, a.s.

Téma:

Laparoskopia v chirurgických odboroch

Program na stiahnutie TU

Pozvánku obdržíte len týmto spôsobom, preto je potrebné ju vytlačenú priniesť so sebou.

Konferenčný poplatok pre nečlenov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 5 €.
Konferenčný poplatok pre členov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 2 €.

 

25.09.2019                                                                        Spolok lekárov v Rimavskej Sobote

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

DEŇ KLINICKEJ VÝŽIVY

Vážení kolegovia,

Nemocnica Svet zdravia Rimavská Sobota, oddelenie vnútorného lekárstva a oddelenie radiačnej a klinickej onkológie organizujú

DEŇ KLINICKEJ VÝŽIVY

pri príležitosti 135. výročia založenia nemocnice v Rimavskej Sobote.

POZVÁNKA A PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

 

SLvRS

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Program a pozvánka GNLZD 2019

Vážení kolegovia,

prosím stiahnite si pozvánku a program na LIII. GNLaZD.

 

Výbor Spolku lekárov v Rimavskej Sobote

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Vedecko-pracovná schôdza 04/2019 – pripomienka

Spolok lekárov v Rimavskej Sobote Vás pozýva na vedecko – pracovnú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 11.04.2019 o 14:00 vo veľkej zasadačke Všeobecnej nemocnice v Rim. Sobote, Svet zdravia, a.s.

Téma:

AKTUALITY V GASTROENTEROLÓGII

Program na stiahnutie TU

Pozvánku obdržíte len týmto spôsobom, preto je potrebné ju vytlačenú priniesť so sebou.

Konferenčný poplatok pre nečlenov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 5 €.
Konferenčný poplatok pre členov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 2 €.,

 

13.03.2019                                                                        Spolok lekárov v Rimavskej Sobote

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Organizačné pokyny na GNLZD 2019 – pripomienka

Vážené kolegyne a kolegovia,

prosím stiahnite si na LIII. GNLaZD

Organizačné pokyny 

Záväzná prihláška 

 

Spolok lekárov v Rim. Sobote

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár