Vedecko-pracovné schôdze

Plán vedecko – pracovných schôdzí na rok 2014:

ZMENA MIESTA KONANIA vedecko-pracovných schôdzí v roku 2014 !!!  Všeobecná nemocnica v Rim. Sobote, zasadačka na riaditeľstve / nad kuchyňou /, čas ostáva nezmenený – od 14,00 hod.

20.02.2014 Civilizačné ochorenia z pohľadu pediatra

24.04.2014 Civilizačné ochorenia z pohľadu neurológa

16.10.2014 Stratégia a význam medikamentóznej liečby súčasnosti

11.12.2014 Civilizačné ochorenia z pohľadu psychiatra