Voľby 2011

Výsledky volieb do nového výboru pre obdobie 2012 – 2015.


25. 01. 2012                                                                    Výbor Spolku lekárov Rimavská Sobota