Vedecko-pracovná schôdza 02/2023

Spolok lekárov v Rimavskej Sobote Vás pozýva na vedecko – pracovnú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 23.02.2023 o 14:00 vo veľkej zasadačke Všeobecnej nemocnice v Rim. Sobote, Svet zdravia, a.s.

Téma: KRITICKÝ PACIENT V BEŽNEJ PRAXI

Program na stiahnutie TU

Pozvánku obdržíte len týmto spôsobom, preto je potrebné ju vytlačenú priniesť so sebou.

Konferenčný poplatok pre nečlenov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 5 €.
Konferenčný poplatok pre členov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 2 €.

05.02.2023                   Spolok lekárov v Rimavskej Sobote

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Vedecko-pracovná schôdza 12/2022

Spolok lekárov v Rimavskej Sobote Vás pozýva na vedecko – pracovnú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 08.12.2022 o 14:00 vo veľkej zasadačke Všeobecnej nemocnice v Rim. Sobote, Svet zdravia, a.s.

Téma: KAZUISTIKY V CHIRURGICKÝCH ODBOROCH

Program na stiahnutie TU

Pozvánku obdržíte len týmto spôsobom, preto je potrebné ju vytlačenú priniesť so sebou.

Konferenčný poplatok pre nečlenov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 5 €.
Konferenčný poplatok pre členov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 2 €.

24.11.2022                   Spolok lekárov v Rimavskej Sobote

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Vedecko-pracovná schôdza 10/2022

POZOR ZMENA !!!

Spolok lekárov v Rimavskej Sobote Vás pozýva na vedecko – pracovnú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 06.10.2022 o 14:00 vo veľkej zasadačke Všeobecnej nemocnice v Rim. Sobote, Svet zdravia, a.s.

Téma: KAZUISTIKY Z ODBOROV PEDIATRIA A PSYCHIATRIA

Program na stiahnutie TU

Pozvánku obdržíte len týmto spôsobom, preto je potrebné ju vytlačenú priniesť so sebou.

Konferenčný poplatok pre nečlenov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 5 €.
Konferenčný poplatok pre členov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 2 €.

30.09.2022                   Spolok lekárov v Rimavskej Sobote

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Vedecko-pracovná schôdza 06/2022

Spolok lekárov v Rimavskej Sobote Vás pozýva na vedecko – pracovnú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 16.06.2022 o 14:00 vo veľkej zasadačke Všeobecnej nemocnice v Rim. Sobote, Svet zdravia, a.s.

Téma: AKTUALITY V TRANSPLANTAČNEJ MEDICÍNE

Program na stiahnutie TU

Pozvánku obdržíte len týmto spôsobom, preto je potrebné ju vytlačenú priniesť so sebou.

Konferenčný poplatok pre nečlenov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 5 €.
Konferenčný poplatok pre členov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 2 €.

14.05.2022                   Spolok lekárov v Rimavskej Sobote

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Vedecko-pracovná schôdza 03/2022

Spolok lekárov v Rimavskej Sobote Vás pozýva na vedecko – pracovnú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 17.03.2022 o 14:00 vo veľkej zasadačke Všeobecnej nemocnice v Rim. Sobote, Svet zdravia, a.s.

Téma: ODPORÚČANIA ERC 2021 PRE RESUSCITÁCIU

Program na stiahnutie TU

Pozvánku obdržíte len týmto spôsobom, preto je potrebné ju vytlačenú priniesť so sebou.

Plán a témy vedecko-pracovných schôdzí na rok 2022
9.6.2022 Kazuistiky Covid-19 v našom regióne
22.9.2022 Kazuistiky v odboroch pediatria a psychiatria
8.12.2022 Kazuistiky v odbore vnútorné lekárstvo

Konferenčný poplatok pre nečlenov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 5 €.
Konferenčný poplatok pre členov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 2 €.

03.03.2022                   Spolok lekárov v Rimavskej Sobote

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Neurologický deň Rimavská Sobota – 3. ročník

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, milí kolegovia,

Dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozvala na 3. ročník odborného podujatia Neurologický deň v Rimavskej Sobote, ktorý sa uskutoční už tento týždeň v stredu 16. júna 2021 od 10 hod. v konferenčných priestoroch Hviezdneho domu v Rimavskej Sobote (Csillagház, Daxnerova ulica 489/36).

Hlavnými témami sú Epilepsia, Bolesť hlavy, Parkinsonova choroba.

Pozvanie prednášať medzi inými prijali aj: doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD., doc. MUDr. Eva Feketeová PhD., MUDr. Milan Grofik, PhD., MUDr. Babeta Hofericová, MUDr. Vladimír Haň, PhD. a odborníci z našich neurologických oddelení Sveta zdravia.

Teším sa na stretnutie .

S pozdravom

MUDr. Erika Zacharová

primárka neurologického oddelenia

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

OZNAM

Dobrý deň prajem, milé kolegyne a kolegovia.

Dovoľte mi, aby som Vás oboznámila o používaní tlačív pre dlhodobé ošetrovné a tehotenské. Novú právnu úpravu vyplývajúcu z § 12b zákona č. 576/2004 Z. z. prikladám v prílohe. V prílohe tiež nájdete manuál s postupmi pre vyplňovanie týchto tlačív oprávnenými lekármi.

Čo sa týka tlačív, niektoré ambulancie ich už obdržali, poprosím kolegov, ktorí ich ešte nemajú, aby ma kontaktovali na telefónne číslo 0906 17 8442. Bližšie informácie k distribúcii tlačív: Sociálna poisťovňa – Ako a kde si zaobstarať tlačivá na potvrdzovanie tehotenského a dlhodobého ošetrovného (socpoist.sk)

Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu MUDr.Gányovičovi, ktorý mi pomohol pri získavaní kontaktov za účelom vašej informovanosti v danej problematike.

Za Vašu spoluprácu ďakujem.

S pozdravom   

 MUDr. Patrícia Ďurovičová
 oddelenie lekárskej posudkovej činnosti
 posudkový lekár
 Sociálna poisťovňa – Rimavská SobotaTel: +421 90617-8442
 K. Mikszátha 6Mobil: –
 979 01 Rimavská SobotaFax: –

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Program na rok 2021

Vážené kolegyne a kolegovia,

prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov,

do roku 2021 pevné zdravie, pohodu a spokojnosť v osobnom aj profesnom živote.

Plán vedecko-pracovných schôdzí Spolku lekárov v Rimavskej Sobote:

18.03. 2021 Kazuistiky v odboroch pediatria a psychiatria

10.06. 2021 Kazuistiky v odbore všeobecné lekárstvo

07. 10. 2021    Kazuistiky v chirurgických odboroch

09.12. 2021 Kazuistiky v odbore vnútorné lekárstvo

Veríme, že situácia v roku 2021 nám umožní sa stretávať a už v marci sa v hojnom počte uvidíme pri prvej naplánovanej “purkyňovke”.

Výbor Spolku lekárov v Rimavskej Sobote

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Neurologický deň – PROGRAM

Dobrý deň prajem,

dovoľujeme si Vás pozvať na odborné podujatie Neurologický deň, ktoré sa uskutoční v Csillagház, Daxnerova ulica 489/36, Rimavská Sobota, vo štvrtok 25. júna 2020. Podujatie sa uskutoční pod záštitou Neurologického oddelenia, Svet zdravia, a. s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota a je určené primárne pre neurológov a príbuzné odbory. Témy sú prínosné aj pre lekárov ORL, OAIM, psychiatrie, internej medicíny aj pneumológov.

Odborný garant: MUDr. Erika Zacharová – primárka neurologického oddelenia

Hlavné témy:

Epilepsia a EEG

Spánková medicína

PROGRAM PODUJATIA NA STIAHNUTIE

 

Kompletné informácie a registračný formulár nájdete na internetovej stránke: www.solen.sk v sekcii Kongresy a semináre: http://dev.solen.sk/kongresy/neurologicky-den/registracia.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

MUDr. Erika Zacharová

Prímárka neurologického oddelenia

MUDr. Erika Zacharová

Prímárka neurologického oddelenia
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Neurologický deň

Vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na odborné podujatie *Neurologický deň*, ktoré sa uskutoční v *Csillagház*, Daxnerova ulica 489/36, *Rimavská Sobota*, vo štvrtok *25. júna 2020*. Podujatie sa uskutoční pod záštitou Neurologického oddelenia, Svet zdravia, a. s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota a je určené primárne pre neurológov a príbuzné odbory.

Témy sú prínosné aj pre lekárov ORL, OAIM, psychiatrie, internej medicíny aj pneumológov.

Odborný garant: *MUDr. Erika Zacharová* – primárka neurologického oddelenia

Hlavné témy:

*Epilepsia a EEG*

*Spánková medicína*

Kompletné informácie a registračný formulár nájdete na internetovej
stránke: www.solen.sk v sekcii Kongresy a semináre:
http://dev.solen.sk/kongresy/neurologicky-den/registracia.

*Kongresový poplatok je 10 €* (zahŕňa účasť na odbornom programe, program
podujatia, ďalšie kongresové materiály, občerstvenie počas prestávok, obed
a certifikát o účasti s kreditmi CME).

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s
kreditmi CME.

*Počet účastníkov je limitovaný, o úspešnej registrácii Vás budeme
informovať mailom.*

*COVID-19*

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

·       vstup a pobyt v mieste podujatia bude umožnený len s prekrytými
hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)

·       pravidelné dezinfikovanie rúk (budú zabezpečené dezinfekčné gély a
roztoky na všetkých toaletách, na registračnom pulte, v prednáškovej sále)

·       po každej prednáške bude rečnícky pult a mikrofón vydezinfikovaný

·       priestory s výstavnými stánkami budú usporiadané voľnejšie, s
dostatočnými rozostupmi

·       priestory budú v maximálnej možnej miere vetrané čerstvým vzduchom

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať kongresové oddelenie
kongres@solen.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť!

MUDr. Erika Zacharová

Prímárka neurologického oddelenia
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár