LIV. GNLZD 2023 v Lučenci – prihlasovanie

Vážení kolegovia,

dovoľte mi informovať Vás, že začiatkom minulého týždňa bolo spustené online prihlasovanie na 54.Gemersko-Novohradské lekárske a zdravotnícke dni. Keďže sa jedná o nový spôsob registrácie pre toto podujatie, chcem Vás poprosiť o zdieľanie linku aj ďalším Vaším kolegom: https://www.sllc.sk/udalost/54-gemersko-novohradsky-lekarsky-a-zdravotnicky-den/.

S úctou,

Výbor SLvRS a Spolok lekárov Lučenec

POZVÁNKA NA STIAHNUTIE

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

LIV. GNLZD 2023 v Lučenci – pozvánka

Vážení kolegovia,

dovoľujem si Vás srdečne pozvať na LIV. ročník Gemersko – Novohradského lekárskeho a zdravotníckeho dňa, ktorý sa uskutoční dňa 19. mája 2023 v priestoroch Synagógy v Lučenci.

Je mi potešením, že po nútenej prestávke spôsobenej pandemickým obdobím môžeme opäť nadviazať na dlhoročnú tradíciu tohoto podujatia a vymeniť si odborné skúsenosti a obnoviť cenné kontakty. Témou LIV. GNLZD sú „Moderné diagnostické a terapeutické postupy.“

V prílohe Vám zasielam prvú informáciu, ktorá obsahuje základné organizačné pokyny. Novinkou bude prihlasovanie prostredníctvom webového formulára na stránke www.sllc.sk (dostupný od 10.3.2023).

Za každý Spolok lekárov je optimálne prihlásiť 4-5 prednášok v dĺžke trvania 15 minút. Prihlasovanie prednášok bude prebiehať tiež prostredníctvom vyššie uvedeného elektronického formulára.

Termín pre prihlasovanie je do 15.4.2023.

Teším sa na stretnutie.

S úctou,

MUDr. Peter Sečník, Ph.D.

predseda Spolku lekárov Lučenec

POZVÁNKA NA STIAHNUTIE

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Vedecko-pracovná schôdza 02/2023

Spolok lekárov v Rimavskej Sobote Vás pozýva na vedecko – pracovnú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 23.02.2023 o 14:00 vo veľkej zasadačke Všeobecnej nemocnice v Rim. Sobote, Svet zdravia, a.s.

Téma: KRITICKÝ PACIENT V BEŽNEJ PRAXI

Program na stiahnutie TU

Pozvánku obdržíte len týmto spôsobom, preto je potrebné ju vytlačenú priniesť so sebou.

Konferenčný poplatok pre nečlenov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 5 €.
Konferenčný poplatok pre členov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 2 €.

05.02.2023                   Spolok lekárov v Rimavskej Sobote

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Vedecko-pracovná schôdza 12/2022

Spolok lekárov v Rimavskej Sobote Vás pozýva na vedecko – pracovnú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 08.12.2022 o 14:00 vo veľkej zasadačke Všeobecnej nemocnice v Rim. Sobote, Svet zdravia, a.s.

Téma: KAZUISTIKY V CHIRURGICKÝCH ODBOROCH

Program na stiahnutie TU

Pozvánku obdržíte len týmto spôsobom, preto je potrebné ju vytlačenú priniesť so sebou.

Konferenčný poplatok pre nečlenov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 5 €.
Konferenčný poplatok pre členov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 2 €.

24.11.2022                   Spolok lekárov v Rimavskej Sobote

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Vedecko-pracovná schôdza 10/2022

POZOR ZMENA !!!

Spolok lekárov v Rimavskej Sobote Vás pozýva na vedecko – pracovnú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 06.10.2022 o 14:00 vo veľkej zasadačke Všeobecnej nemocnice v Rim. Sobote, Svet zdravia, a.s.

Téma: KAZUISTIKY Z ODBOROV PEDIATRIA A PSYCHIATRIA

Program na stiahnutie TU

Pozvánku obdržíte len týmto spôsobom, preto je potrebné ju vytlačenú priniesť so sebou.

Konferenčný poplatok pre nečlenov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 5 €.
Konferenčný poplatok pre členov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 2 €.

30.09.2022                   Spolok lekárov v Rimavskej Sobote

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Vedecko-pracovná schôdza 06/2022

Spolok lekárov v Rimavskej Sobote Vás pozýva na vedecko – pracovnú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 16.06.2022 o 14:00 vo veľkej zasadačke Všeobecnej nemocnice v Rim. Sobote, Svet zdravia, a.s.

Téma: AKTUALITY V TRANSPLANTAČNEJ MEDICÍNE

Program na stiahnutie TU

Pozvánku obdržíte len týmto spôsobom, preto je potrebné ju vytlačenú priniesť so sebou.

Konferenčný poplatok pre nečlenov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 5 €.
Konferenčný poplatok pre členov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 2 €.

14.05.2022                   Spolok lekárov v Rimavskej Sobote

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Vedecko-pracovná schôdza 03/2022

Spolok lekárov v Rimavskej Sobote Vás pozýva na vedecko – pracovnú schôdzu, ktorá sa uskutoční  dňa 17.03.2022 o 14:00 vo veľkej zasadačke Všeobecnej nemocnice v Rim. Sobote, Svet zdravia, a.s.

Téma: ODPORÚČANIA ERC 2021 PRE RESUSCITÁCIU

Program na stiahnutie TU

Pozvánku obdržíte len týmto spôsobom, preto je potrebné ju vytlačenú priniesť so sebou.

Plán a témy vedecko-pracovných schôdzí na rok 2022
9.6.2022 Kazuistiky Covid-19 v našom regióne
22.9.2022 Kazuistiky v odboroch pediatria a psychiatria
8.12.2022 Kazuistiky v odbore vnútorné lekárstvo

Konferenčný poplatok pre nečlenov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 5 €.
Konferenčný poplatok pre členov Spolku lekárov v Rim. Sobote – 2 €.

03.03.2022                   Spolok lekárov v Rimavskej Sobote

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Neurologický deň Rimavská Sobota – 3. ročník

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, milí kolegovia,

Dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozvala na 3. ročník odborného podujatia Neurologický deň v Rimavskej Sobote, ktorý sa uskutoční už tento týždeň v stredu 16. júna 2021 od 10 hod. v konferenčných priestoroch Hviezdneho domu v Rimavskej Sobote (Csillagház, Daxnerova ulica 489/36).

Hlavnými témami sú Epilepsia, Bolesť hlavy, Parkinsonova choroba.

Pozvanie prednášať medzi inými prijali aj: doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD., doc. MUDr. Eva Feketeová PhD., MUDr. Milan Grofik, PhD., MUDr. Babeta Hofericová, MUDr. Vladimír Haň, PhD. a odborníci z našich neurologických oddelení Sveta zdravia.

Teším sa na stretnutie .

S pozdravom

MUDr. Erika Zacharová

primárka neurologického oddelenia

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

OZNAM

Dobrý deň prajem, milé kolegyne a kolegovia.

Dovoľte mi, aby som Vás oboznámila o používaní tlačív pre dlhodobé ošetrovné a tehotenské. Novú právnu úpravu vyplývajúcu z § 12b zákona č. 576/2004 Z. z. prikladám v prílohe. V prílohe tiež nájdete manuál s postupmi pre vyplňovanie týchto tlačív oprávnenými lekármi.

Čo sa týka tlačív, niektoré ambulancie ich už obdržali, poprosím kolegov, ktorí ich ešte nemajú, aby ma kontaktovali na telefónne číslo 0906 17 8442. Bližšie informácie k distribúcii tlačív: Sociálna poisťovňa – Ako a kde si zaobstarať tlačivá na potvrdzovanie tehotenského a dlhodobého ošetrovného (socpoist.sk)

Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu MUDr.Gányovičovi, ktorý mi pomohol pri získavaní kontaktov za účelom vašej informovanosti v danej problematike.

Za Vašu spoluprácu ďakujem.

S pozdravom   

 MUDr. Patrícia Ďurovičová
 oddelenie lekárskej posudkovej činnosti
 posudkový lekár
 Sociálna poisťovňa – Rimavská SobotaTel: +421 90617-8442
 K. Mikszátha 6Mobil: –
 979 01 Rimavská SobotaFax: –

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár

Program na rok 2021

Vážené kolegyne a kolegovia,

prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov,

do roku 2021 pevné zdravie, pohodu a spokojnosť v osobnom aj profesnom živote.

Plán vedecko-pracovných schôdzí Spolku lekárov v Rimavskej Sobote:

18.03. 2021 Kazuistiky v odboroch pediatria a psychiatria

10.06. 2021 Kazuistiky v odbore všeobecné lekárstvo

07. 10. 2021    Kazuistiky v chirurgických odboroch

09.12. 2021 Kazuistiky v odbore vnútorné lekárstvo

Veríme, že situácia v roku 2021 nám umožní sa stretávať a už v marci sa v hojnom počte uvidíme pri prvej naplánovanej “purkyňovke”.

Výbor Spolku lekárov v Rimavskej Sobote

Zverejnené v kategórií Uncategorized | Pridaj komentár